HubPages là một nền tảng xuất bản trực tuyến của Mỹ được phát triển bởi Paul Edmondson và được ra mắt vào năm 2006. Hubpages đã mua lại đối thủ cạnh tranh chính của mình, Squidoo, vào năm 2014. Vào năm 2018, công ty nội dung có trụ sở tại Seattle “TheMaven, Inc.” đã mua lại các trang Hubp. Hubpages là một công ty khởi nghiệp đã vật lộn trong hơn 12 năm cho đến khi được Maven mua lại. Công ty có trụ sở chính tại San Francisco.


Link tham khảo:

HubPages
HubPages

ĐĂNG KÝ NGAY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 03.77.77.00.87
SMS: 0377770087Nhắn tin FacebookZalo: 03.77.77.00.87
Yêu cầu gọi lại!