Product Hunt là một trang web của Mỹ để chia sẻ và khám phá các sản phẩm mới. Nó được thành lập bởi Ryan Hoover vào tháng 11 năm 2013. Người dùng gửi sản phẩm, được liệt kê ở định dạng tuyến tính theo ngày. Trang web bao gồm một hệ thống bình luận và một hệ thống bình chọn tương tự như Hacker News hoặc Reddit

Product Hunt
Product Hunt

Vnedu Connecthttps://www.producthunt.com/@vneduconnect
FPT Telecomhttps://www.producthunt.com/@fpttelecom_net

ĐĂNG KÝ NGAY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 03.77.77.00.87
SMS: 0377770087Nhắn tin FacebookZalo: 03.77.77.00.87
Yêu cầu gọi lại!