Bạn đang sử dụng Telegram và muốn đăng nhập trên một trình duyệth máy tính, nếu như đăng nhập trên các hệ máy tính khác nhau thì không nói, nhưng nếu máy tính mượn đó dùng Cốc Cốc thì có đăng nhập Telegram được không. Cùng thử nghiệm nhé

Bước 1: Mở trình duyệt Coccoc và vào Telegram web

Bước 2: Vào Web. elegram

Bước 3: Scan QR để vào telegram trên trình duyệt Cốc Cốc

Bước 4: Đưa Camera điện thoại vào màn hình máy tính để đăng nhập Telegram.

Trên thực tế, hoàn toàn đăng nhập bình thường Telegram trên trình duyệt máy tính này nhé!

Mọi chức năng hoạt động ổn định,

Ngoài ra, nếu bạn không muốn bị chặn nội dung 18+ trên Telegram thì có thể tham khảo

bằng cách vào Telegram chọn Settings / Privacy and Security / Sensitive Content bạn tích vào ô Disable Filtering là xong

ĐĂNG KÝ NGAY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 03.77.77.00.87
SMS: 0377770087Nhắn tin FacebookZalo: 03.77.77.00.87
Yêu cầu gọi lại!